Port Djen-Djen – El Ulma motorway km 110 (Algeria)


Port Djen-Djen – El Ulma motorway km 110 (Algeria)

Construction of the port Djen Djen – El Ulma motorway km 110. Algeria site. Contractor: Rizzani De Eccher s.p.a.